Velg en side

Ein møteplass

for å løfte fram og auke verdiskapinga frå havet gjennom nettverk og kunnskap.

Fosnavåg Shippingklubb har samlingar fleire gongar i semesteret med med aktuelle foredrag, mingling og middag.

Shippingklubben vart stifta 4. september 2006, og er ei medlemsforening for all maritim verksemd i Herøy og omegn.

Styret 2023

Helge Remøy

President

Silje Smådal

Visepresident

Jan Magne Goksøyr

Styremedlem

Per Ronald Knutsen

Styremedlem

Marthe Vågsholm Sævik

Styremedlem

Leiv Sindre Muren

Styremedlem

Rita Sævik

Styremedlem

Svein Rune Smådal

Styremedlem

Valnemnd:

Even Remøy og Christian Palmar Remøy.

Informasjon

Vedtekter

for foreininga ”Fosnavåg Shippingklubb” endra på årsmøtet 18.06.2020.

§ 1
Foreininga sitt namn er Fosnavåg Shippingklubb, med underteksta: ”- all maritim verksemd”. Klubben er oppretta 4. september 2006.

Sete for foreininga Fosnavåg Shippingklubb er Fosnavåg i Herøy kommune.


§ 2
Foreininga sitt føremål er:

  1. Fremje Fosnavåg som ein internasjonal, leiande maritim by.
  2. Sikre ei positiv utvikling av den maritime næringa i Herøy.
  3. Sosial treffplass, og dermed verke «inkluderande» for dei maritime aktørene.
  4. Fremje sunn konkurranse mellom medlemene, når konkurranse er det rette.
  5. Sikre eit godt samarbeid, når samarbeid er det rette.


§ 3

Årsmøtet er foreininga sitt høgste organ og styret representerer foreininga utad.

Årsmøtet skal haldast seinast 30. juni kvart år og skal innkallast seinast 7 dagar før møtet.

Presidenten kallar inn til årsmøte. Rett til å møte på årsmøte har alle registrerte medlemmar.

Styret skal :

  • Gi innstilling om godkjenninga av rekneskap og årsmelding.
  • Styret skal godkjenne medlemskap.
  • Fastsette medlemskontingent.
  • Gi innstilling til eventuelle vedtektsendringar til årsmøtet.

§ 4

Foreininga skal vere leia av eit styre på 6 – 8 personar fra medlemsbedrifter i Fosnavåg Shippingklubb.

Foreininga Fosnavåg Shippingklubb skal ha ei valnemnd på 3 medlemmer, valt av årsmøtet. Årsmøtet vel President og Visepresident.

I presidentens fravær trer Visepresident inn som President.

Styremedlemmane blir valde for 2 år, men ved førstegangs val blir halve styret valde for 1 år.

Maksimal samanhengande tjenestetid skal være 6 år.

Herøy kommune ved ordførar skal ha tilsendt innkalling / sakliste og har sjølve eller ved stadfortredar møte- og talerett.

§ 5

Foreininga sitt firma vert teikna av Presidenten saman med forretningsførar eller eit styremedlem.

§ 6

Fosnavåg Shippingklubb sine utgifter vert dekte av:

  • Deltakande verksemder, sal av tenester, andre inntekter.
Prisar for medlemskap
Enkeltperson og enkeltpersonforetak 1750
2-5 tilsette 3500
6-20 tilsette 7000
21-50 tilsette 12500
51 og fleire tilsette 18000
Prisen som er oppgitt er totalsum.
Til bedrifter vert det fakturert i to delar; 20 prosent av prisen er medlemskontingent (utan mva) og 80 prosent er serviceavgift (med mva).
Til privatpersonar vert det kun fakturert medlemskontingent (utan mva).
Medlemer (A - L)

Adviso Advokatfirma AS
Aon Norway AS
A-Revisjon
Astorplast AS
Atea AS
BDO Ulsteinvik
Berg-Hansen Nordvest AS
Bjørlykke Transport AS
Bourbon Offshore Norway AS
Brunvoll Volda AS
Bv Consult AS
Charterer`s Choise v/Bjørn H. Bergsnes
Corvus Energy
Deepwater AS
Davi Turbo AS
Dimo AS
DNB Bank ASA
DNV AS
Ekkoloddet AS
Eksportfinansiering Norge
Eqva ASA
Ernst & Young AS
Eros AS
Ervik & Sævik AS
Evotec AS se Kongsberg Evotec
F&F International AS
Finefish AS
Formue Norge AS
Fosnavaag Pelagic AS
Fostech AS
Frøystad AS
Granne Forsikring
Havila AS
Havila Shipping ASA
Hav Group ASA
Herøy kommune
Herøyhav AS
HU Consulting
John Gjerde AS
Kings-Bay AS
Kongsberg Evotec
Kongsberg Maritime AS
Kuldepartner AS
Kvale Advokatfirma DA
Larsnes Mek Verksted AS
Leinebjørn AS
Leinebris AS
Lextor Marin AS

Og ei heil rekkje privatpersonar med personleg medlemskap.

Medlemer (M - Å)

Maritim Management AS
Metizoft AS
Mmc First Process AS
Mowi ASA
Myklebust Verft AS
NorRisk
Norwegian Greentech AS
Olympic Shipping AS
Plany AS
Polar Seafrozen AS
ProFlex AS
R2 Forsikringsmegling AS
Rem Maritime AS
Remøy Havfiske Drift AS
Remøy Management AS
Remøy Shipping AS
Sanco Shipping AS
Shok Partner
Skipsregnskap AS
Smaragd AS
SMC Steinnes Maritim Consulting
Sparebank 1 SMN
Sparebanken Møre
Sparebanken Vest
STADT AS
Stiftelsen Herøy Næringsforum
STQ Competence Center
Sydvestor AS
Synfaring AS
Søderberg & Partners
TESS Nord avd Herøy
Tussa Ikt AS
Ulstein Group ASA
Ulstein Marine Technology AS
Vestlandsnytt AS
Vard Group
Westing AS
W-ORD
Åkp AS/GCE Blue Maritime Cluster

Og ei heil rekkje privatpersonar med personleg medlemskap.

Marine Talents er ein del av Fosnavåg Shippingklubb med medlemer opp til 35 år

BLI MEDLEM

BÅDE BEDRIFTER OG ENKELTPERSONAR KAN BLI MEDLEMER

Og alle medlemer og tilsette i medlemsbedrifter er velkomne på arrangementa våre.

Kontaktinfo

TELEFON (Dagleg leiar Merethe Hjertø Flusund)

+(47) 905 121 236

Mail

fosnavag@shippingklubb.no

ADRESSE

Boks 138

6099 Fosnavåg