Velg en side
Nytt styre

Nytt styre

Fosnavåg Shippingklubb hadde årsmøte 31. mai på Thon Hotel Fosnavåg.

Anders Almestad som held fram som styreleiar i Shippingklubben og Silje Smådal som visepresident medan Helge Remøy er nyvalt styremedlem.
Styret i Shippingklubben har dermed desse medlemene:
 • Anders Almestad
 • Per Ronald Knutsen
 • Helge Remøy – ny
 • Åge Sandvik
 • Silje Smådal
 • Svein Rune Smådal
 • Gry Cecilie Sydhagen
 • Rita Sævik
Valnemnda har desse medlemene:
 • Paul Harald Leinebø
 • Even Remøy
 • Marthe Vågsholm Sævik

Årsmøte for 2021

Årsmøte for 2021

Velkomen til årsmøte mandag 31. mai kl 18.00 på Thon Hotel Fosnavåg.
På grunn av smittevern må vi ha påmelding. Innkalling med lenke til påmelding vert sendt til medlemsbedrifter og dei som er personlege medlemer.
Saklista med mellom anna innstilling til nytt styre finn du under her:
Saker til behandling:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Registrering av frammøtte
3. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2020
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagt årsmelding og årsrekneskap.
4. Val av styre
Styremedlemmer som er på val:
Anders Almestad – har site ein toårs-periode
Per Ronald Knutsen – har ein toårs-periode
Åge Sandvik – har site ein toårs-periode
Silje Smådal – har site ein toårs-periode
Gry Cecilie Sydhagen – har site ein toårs-periode
Rita Sævik – har site ein toårsperiode
John Arne Winsnes har makstid i styret og kan ikkje ta gjenval.
Valnemnda med Marthe Vågsholm Sævik, Even Toreson Remøy og Paul Harald Leinebø innstiller desse til nytt styre:
• Anders Almestad
• Per Ronald Knutsen
• Helge Remøy – ny
• Åge Sandvik
• Silje Smådal
• Svein Rune Smådal
• Gry Cecilie Sydhagen
• Rita Sævik
Forslag til vedtak: Årsmøtet vel nytt styre slik valnemnda har innstilt.
5. Val av president og visepresident
Forslag til vedtak: Årsmøtet vel Anders Almestad som president og Silje Smådal som visepresident.

6. Val av valnemnd
Forslag til vedtak: Årsmøtet vel Marthe Vågsholm Sævik, Even Toreson Remøy og Paul Harald Leinebø til valnemnd.

Vi kjem sterkare tilbake

Vi kjem sterkare tilbake

Koronapandemien påverkar også drifta av Fosnavåg Shippingklubb.

Vi har måtte utsette fleire gode arrangement, men gler oss til å møtast igjen.

Haustfest 2021

Haustfest 2021

Vi kjem tilbake med meir informasjon om arrangementet når det nærmar seg.

Ny nettside

Ny nettside

Fosnavåg Shippingklubb har fått ny nettside.

Her kan du finne det du lurer på om arrangementa til klubben, om medlemskap og om klubben.

Fosnavåg har over hundre medlemer. Vi møtast tre, fire gongar i semesteret til foredrag, mingling og middag.

 

Fosnavåg Shippingklubb engasjerer daglig leder.

Ulfstein vil tiltre stillingen med det første. Geir Idar Kvalsvik, som har ivaretatt denne funksjonen siden starten fratrer nå pga. økt arbeidsmengde i eget selskap Cann AS samt Herøy Næringsforum som ikke er forenlig med økt aktivitet i Shippingklubben.

Stor aktivitet

Fosnavåg Shippingklubb ble etablert i 2006 og har som formål å fremme Fosnavåg som en internasjonal, ledende maritim by, sikre positiv utvikling av den maritime næringa i Herøy og være en sosial møteplass som skal virke inkluderende for de maritime aktørene.

Styret i Shippingklubben skal bestå av representanter fra offshore, fiskeri, bank og forsikring, kystvakt, service og utstyrsindustri. I tillegg er kommunen representert ved ordfører som ikke er en del av styret, men som har møte- og talerett på styremøtene.

Aktiviteten har vært god siden oppstarten der en har hatt jevnlige arrangement som Mandagsklubben der det har blitt tatt opp forskjellige tema og forskjellige bedrifter har fått anledning til å presentere seg. Den årlige torskemiddagen har vært klubbens store, årlige arrangement der prominente gjester fra inn og utland har debattert aktuelle tema. I mars i år var det utenriksministeren fra Island og handels- og industriministeren fra Færøyene som holdt innlegg og det var ikke fritt for at temperaturen ble høy når de partene kom inn på fiskeripolitikk og fordeling av kvoter.

Optimistisk president

– Etableringen av Fosnavåg Shippingklubb har vært en ubetinget suksess og vi har i dag over 100 medlemsbedrifter fra offshore, fiskeri, industri og annet næringsliv sier Olav Remøy, president i Fosnavåg Shippingklubb.

– Shippingklubben planlegger økt aktivitet framover og det gjør at det er naturlig å engasjere en daglig leder som skal lede denne satsingen i tillegg til den daglige aktiviteten i klubben. Vi er glade for at Hallvar, som har lang erfaring fra ledende stillinger i næringslivet i Herøy har tatt på seg dette engasjementet. Vi forventer at dette vil være med å gjøre Fosnavåg Shippingklubb enda mer synlig, legge til rette for økt aktivitet, gjøre at medlemmene får enda mer utbytte av medlemskapet og dermed også øke medlemsmassen framover avslutter styreleder Remøy.

Erfaren daglig leder

Hallvar Ulfstein er i dag selvstendig konsulent og vil fortsette å jobbe med andre oppdrag i tillegg til engasjementet i Fosnavåg Shippingklubb. Før han startet for seg selv har han blant annet lang erfaring fra lederstillinger i Havila-konsernet.

– Det er spennende å få dette oppdraget og jeg ser fram til å planlegge den videre utviklingen av Fosnavåg Shippingklubb sammen med styret sier påtroppende daglig leder Hallvar Ulfstein. – Jeg har vært medlem og deltaker på Shippingklubbens aktiviteter og har sett nytten dette forumet har.  Det er derfor spennende å få være med på å utvikle Shippingklubben videre med styrets ambisjoner om økt aktivitet og økning i medlemsmassen. Det er også satt i gang en prosess med legge til rette for å skaffe seg egne lokaler for Fosnavåg Shippingklubb. Jeg gleder meg til å komme i gang avslutter Ulfstein med et stort smil.