Velg en side
Hydrogen, ammoniakk og kjernekraft

Hydrogen, ammoniakk og kjernekraft

Fosnavåg Shippingklubb inviterer til energikveld på den siste samlinga før sommaren.

Hav Hydrogen stiller med VP Sales Stefan Giske og Supply Chain Manager Hanne Reite som fortel om mulegheitene for hydrogen om bord i skip. Hav Hydrogen er eit av få selskap som har fått godkjenningsstempel frå Sjøfartsdirektoratet på designløysing for hydrogenbasert energisystem med tank for flytande hydrogen under dekk og under norsk flagg. Det betyr at selskapet kan begynne å tilby sine produkt til marknaden.

Egil Hystad, marknadsutviklar sag frå Wärtsilâ Norden, skal snakke om ammoniakk som drivstoff i skipsmotorar. Han vil ta føre seg oppbygging av verdikjede, som han meiner er avgjerande for omdanning til grøn skipsfart, gi status for og innsikt i forbrenningsmotor-testing i Wärtsilä og spør også om «Ombygging eller berre nybygg?»

Og til sist er det Jan Emblemsvåg, professor ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU Ålesund, som skal snakke om kjernekraft. Han har markert seg som ein engasjert og engasjerande foredragshaldar innan dette emnet. Tittel på foredraget (som vert halde på norsk) er «Nuclear reactors for maritime applications».

Samlinga vert innleia med eit ti-minutt til årsmøte med godkjenning av rekneskap og val.

På grunn av matservering må vi vite kor mange som kjem.

Meld deg på her

Påmelding

 

Verda og vi

Verda og vi

Mandag 28. mars inviterer Fosnavåg Shippingklubb til samling der ein både skal sjå på kva geopolitikken og uroa i verda betyr for næringslivet og få eit nærare innblikk i ei samla storsatsing på Mjølstadneset som det er svært lenge sidan ein har sett.

Seniorøkonom, Knut A Magnussen i DNB Markets kjem til Mandagsklubben med fokus på Ukraina-krigen, inflasjon og renter, der han kommenterer og diskuterer det som skjer rundt oss for tida. Pandemien og krigen i Ukraina er sjølvsagt bakteppet. Han vil også kome med rente- og valutaprognosar.

I tillegg får vi presentert planar for utbygging og utvikling på Mjølstadneset ved nokre av aktørane som satsar no:

  • Ervik & Sævik, Rita Sævik
  • MMC First Process, Håvard Remøy
  • Tussa, Roar Stenersen
  • Ulmatec, Bjørnar Huse

Samlinga blir i Redarromet på Thon Hotel Fosnavåg mandag 28. mars kl 18.

På grunn av servering må vi ha påmelding seinast fredag 25. mars kl 13

Meld deg på her

 

Etter denne mandagsklubben er neste samling 30. mai.

 

Grøn innovasjon – mandag 7.2.22.

Grøn innovasjon – mandag 7.2.22.

Fosnavåg Shippingklubb inviterer til Mandagsklubb der grøn innovasjon står på programmet.

Harald Helgesen, seniorrådgivar i Enova, skal halde foredraget: «Enova – vi støttar pionerane i maritim sektor»; om Enova sine maritime satsingar, korleis dei jobbar og kven dei er.

I tillegg kjem marknadssjef i NOx-fondet, Magnus Hexeberg på besøk. Hovudfokus til NOx-fondet er å kutte utslepp av NOx slik at næringslivet oppfylle krava i NOx-avtalen. Korleis kan ein bruke fondet som eit verkemiddel i det grøne skiftet? Kva er utfordringane og kva mulegheiter finst innanfor ordninga? Tema for foredraget hans er: «NOx-fondet – eit verktøy i det grøne skiftet»

Tredje punkt på programmet er Helge Simonnes. Han er forfattar, avis-spaltist, foredragshaldar og styremedlem i Havyard ASA og HAV Group. Simonnes har skrive bok om elbil-revolusjonen og spør om «Kva kan vi lære av det grøne skiftet i bilsektoren?»

Om lag 75 prosent av alle nyregistrerte bilar i landet er no elbilar. I løpet av nokre få år er det skjedd ein gedigen grønn transformasjon på den norske bilmarknaden. I verda er Norge øvst på pallen når det gjeld innfasing av elbil.  I foredraget vil Helge Simonnes gje tips til alle som drive med innovasjon om kva ein kan lære av historia om elbilen.

Mandagsklubben blir i Fosnavåg Konserthus med småbord. Etter foredraga blir det servering av fiskesuppe. Det også blir på konserthuset. Der er god plass og vi kan halde ein meters avstand.

Smittevernreglar per 02. februar 

Nye smittevernreglar seier at vi ikkje lenger treng å tilvise plassar, men vi må likevel ha deltakarliste. Difor treng vi påmelding. Det treng vi også på grunn av servering.

Påmeldingfrist er fredag 4. februar kl 13.

Klikk på knappen og meld deg på. Velkomen!

Påmelding
AVLYST: Bank-ett

AVLYST: Bank-ett

Vi må dessverre avlyse bank-etten 21. januar.

Vi veit ikkje noko om kor mange som kan samlast eller i kva former, og då er det umuleg å planlegge og arrangere både for oss og hotellet/konserthuset.

«Årets første julebord» har vore mellom høgdepunkta i arrangementa til Fosnavåg Shippingklubb.

Planen no var fornying og vi ville kalle det «Bank-ett». Bankane som er representerte med kontor i Fosnavåg var med og lovde foredrag om økonomiske trendar som er viktige for Nordvestlandet. Namnet «Bank-ett» spelar i tillegg til bank-foredrag også på at vi planla kvite dukar på borda, servering i Fosnavåg konserthus og at vi la opp til litt stas.

Vi skulle ønske at vi kunne ønske velkomen til «Bank-ett» som planlagt fredag 21. januar, men vi må dessverre avlyse og kjem tilbake med meir informasjon og forhåpentlegvis ein ny dato for arrangementet når vi veit meir om korleis dei nye korona-restriksjonane blir.

Eksfin, vindskip og hydraulikk på Mandagsklubb 15. november

Eksfin, vindskip og hydraulikk på Mandagsklubb 15. november

Kva skjer med Eksfin? Og blir det enklare for maritim næring? Solveig Frøland frå Eksfin besøker Shippingklubben mandag 15. november.
Frøland har ansvar for shipping, verft og offshoreprosjekt i Eksfin. Høyr henne snakke om status og vegen vidare for samanslåinga av Eksportkreditt Norge og GIEK til Eksportfinansiering Norge.
Rem Offshore tek steget inn i havvindindustrien. Dei har hatt ei skip under ombygging hos Green Yard Kleven og nyleg kom nyheita om at dei har bestilt to nye havvindskip hos Vard. Fredrik Remøy skal fortelje om deira satsing og forventningar innan dette segmentet. Og kanskje har han eitt og anna og seie om eksportfinansiering også?
I tillegg blir det også hydraulikk frå Hareid. Einar Warholm frå Dimo vil presentere bedrifta som også er ny medlem i Shippingklubben.
Mandagsklubben er som vanleg på Redarromet på Thon Hotel Fosnavåg kl 18.
Alle som jobbar i ei medlemsbedrift eller er personleg medlem i Shippingklubben er velkomne til å vere med.
På grunn av matservering treng vi påmelding. Det gjer du her:
Fin femtenårs-feiring

Fin femtenårs-feiring

Under haustfesten til Fosnavåg Shippingklubb på Skotholmen fredag 29. oktober vart Hallvar Ulfstein takka for flott innsats gjennom sitt arbeid som dagleg leiar i Shippingklubben frå 2013 og ut 2020.
Diskusjon om namneval for 15 år sidan
President og styreleiar Anders Almestad tok oss også med til starten og stiftingsmøtet,4. september 2006. Første sak på agendaen var namneval – ei sak som alltid utløyser stort engasjement. Slik også her. Alternativa vart mange, men handla alle om varianter med maritim, sjøfart, fiskeri og offshore. Det enda med «Fosnavåg Shippingklubb – all maritim verksemd» .
Statuttane ligg fortsatt fast med punkt om å sikre ei positiv utvikling av den maritime næringa i Herøy, vere ein sosial treffplass og fremje godt samarbeid og sunn konkurranse.
Den første presidenten var Per Sævik.
Ser framover
Shippingklubben har utvikla seg på femten år og Anders Almestad seier klubben vil måtte endre seg også framover, for å tilpasse seg innovasjon, ny teknologi med meir, men at det å vere ein møteplass og skape samhald og samarbeid vil vere ein av grunnpillarane.
Fosnavåg Shippingklubb ønskjer å vere sentral i arbeidet med å få Herøy i gang igjen etter koronaperioden.