Velg en side
Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Oppdatering 28.05.2024:

Årsmøtet vart halde 27. mai og protokollen finn du her: Protokoll årsmøte 2024

****

Det blir årsmøte i Fosnavåg Shippingklubb mandag 27. mai kl 18 i samband med mandagsklubben.

SAKLISTE:

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste.
 2. Registrering av frammøtte
 3. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2023
  Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagt årsmelding og årsrekneskap.
 4. Val av styre
  Valnemnda innstiller desse til nytt styre:

  • Marte Lillebø Urke (ny)
  • Lars Conradi Andersen (ny)
  • Per Ronald Knutsen
  • Helge T. Remøy
  • Rita Sævik
  • Jan Magne Goksøyr
  • Marthe Vågsholm Sævik
  • Leiv Sindre MurenForslag til vedtak: Årsmøtet vel nytt styre slik valnemnda har innstilt.
 5. Val av president og visepresident
  Forslag til vedtak: Årsmøtet vel Helge T. Remøy som president og Marthe Vågsholm Sævik som visepresident.

 6. Val av valnemnd
  Even T. Remøy og Christian Palmar Remøy blir med vidare. Silje Smådal er innstilt som ny medlem.Forslag til vedtak: Årsmøtet vel Silje Smådal (ny), Christian Palmar Remøy og Even T. Remøy til valnemnd.

 

214 -Årsregnskap 2023 – Fosnavåg Shippingklubb

214 -Noter til Årsregnskap 2023 – Fosnavåg Shippingklubb

Årsmelding 2023

 

Endringsleiing og kommunikasjon er tema på Mandagsklubben 27. mai

Endringsleiing og kommunikasjon er tema på Mandagsklubben 27. mai

Solfrid Flateby kjem på besøk til Fosnavåg Shippingklubb mandag 27. mai kl. 18 på Thon Hotel Fosnavåg.

Solfrid Flateby er ein av Norges beste og mest populære foredragshaldarar. Ho deler si ekspertise om leiing, endringsleiing, arbeidsglede og medarbeidarskap gjennom engasjerande foredrag. Merittlista av utmerkingar er imponerande. Ho vart kåra til Årets kvinnelige talar av Talerlisten i 2018 og 2019, samt Årets Talar i 2021 og 2023.

Med bakgrunn som HR- og kommunikasjonsdirektør for selskap som Coca-Cola, Reitangruppen og Bavaria Nordic (BMW, MINI og Porsche), samt erfaring frå offentleg sektor, har ho brei og god forståing for både offentleg og privat sektor.

Med ein god kombinasjon av energi, humor og innsikt formidlar Solfrid Flateby faglege bodskap på ein måte som treff tilhøyrarane. Solfrid Flateby har sett spor med sitt glødande engasjement, ein annleis karriereveig og eit sterkt samfunnsengasjement. Gjennom meir enn 25 år har ho bygd opp leiarskular, fleire verdiprogram og jobba med å utvikle medarbeidarar, leiarar og selskap. Solfrid har ein unik evne til å engasjere publikum med energi, humor og innsikt, og hennar erfaring som tidligare toppleiar og leiarmentor gir henne ei djup forståing for tema og saker ho snakkar om.

Vi gler oss til å høyre kva ho byr på!

Påmelding

For serveringa sin del må vi ha påmelding. Påmeldingsfrist er fredag 24. mai kl. 13.

Og nettopp for serveringa sin del, så er det også fint om du seier i frå dersom du er påmeldt og likevel ikkje kan kome. Då gir du beskjed til fosnavag@shippingklubb.no

Jobbar du ei medlemsbedrift eller er personleg medlem, så melder du deg på ved å bruke påmeldingslenka over.

KOMANDE MANDAGSKLUBBDATOAR:   Datoane for hausten vert kunngjorde i løpet av mai.

Anna aktuelt:
FOSNAVÅGKONFERANSEN 2024 – torsdag 20. juni
Fosnavåg Shippingklubb er medarrangør

Kommunikasjon og samarbeid på Mandagsklubben 18. mars

Kommunikasjon og samarbeid på Mandagsklubben 18. mars

Siri Abrahamsen kjem på besøk til Fosnavåg Shippingklubb mandag 18. mars.

Siri er ein fasiltator og foredragshaldar som sidan 2010 har jobba med forskjellige team og organisasjonar. Ho har to bachelor-grader, ei innan interkulturell kommunikasjon og ei i leiing.

Siri Abrahamsen snakkar om såkalla «soft skills» – berre at ho kallar det «Human skills for brave people»! Å forstå seg sjølv og andre krev vilje og trening. Siri snakkar om relasjoner, kulturbygging og arbeidsglede, og er ein av Noregs beste foredragshaldarar. Ho er ein erfaren og inspirerande foredragshaldar som verkeleg engasjerer og treff tilhøyrarane, noko som gjorde at ho var nominert til Årets talar i 2021 og 2022.

Ho brukar humor og alvor på ein måte som gjer at publikum kjenner seg att og føler seg sett. Siri sitt foredrag gir auka innsikt i korleis vi kan skape betre dagar saman. Siri viser korleis møta mellom oss har innverknad på resultat, og kvifor desse møta spelar ei stadig viktigare rolle i ei tid med stress, støy og skjermar. Ho møter publikummet sitt med ein heilt spesiell energi. Siri er kunnskapsrik, morosam, varm og genuin – og veldig konkret i anbefalingane sine.

Siri får fram både latter og tårer og gir gode konkrete eksempel og tips til å gå frå fine ord til handling.

Vi gler oss til å høyre kva ho byr på!

Påmelding

For serveringa sin del må vi ha påmelding. Påmeldingsfrist er fredag 15. mars kl. 13.

Og nettopp for serveringa sin del, så er det også fint om du seier i frå dersom du er påmeldt og likevel ikkje kan kome. Då gir du beskjed til fosnavag@shippingklubb.no

Jobbar du ei medlemsbedrift eller er personleg medlem, så melder du deg på ved å bruke påmeldingslenka over.

KOMANDE MANDAGSKLUBBDATOAR:   27. mai – datoane for hausten er ikkje sett.

Årets første mandagsklubb 29. januar

Årets første mandagsklubb 29. januar

Desse tre får du møte under årets første mandagklubb 29. januar klokka 18 på Thon Hotel Fosnavåg.

Hareid Group er leverandør av elektriske produkt og tenester til bygg og industri, skip og privatkundar. Den maritime divisjonen har 300 tilsette i Norge og Polen og leverer heile spekteret av skipselektriske produkt, system, installasjon og tenester på tvers av fartøysegment. Vi får høyre Olav Haug Vikebakk som skal snakke blant anna om omstilling og digitalisering, frå ei bedrift som gjennom 50 år har erfaring frå installasjon på over 300 fartøy.

Det Bergen-baserte selskapet Synfaring leverer uavhengige inspeksjon- og sertifiseringstenester i ulike marknader. Dei legg vekt på høg formalkompetanse, praktisk utdanning, fagleg integritet og lang erfaring som det viktigaste grunnlaget for å levere dei beste tenestene. Synfaring har hatt avdeling i Fosnavåg sidan 2016 og i fjor tok dei eit steg vidare og etablerte Synfaring Møre i samarbeid med West Maritime. – Målet er å vekse med utgangspunkt i Fosnavåg-kontoret, seier Stig Marvin Moltu som vi møter på mandagsklubben 29. januar.

DIMO spesialiserer seg i å utvikle skreddarsydde, hydrauliske system i samsvar med kundane sine behov. Dei leverer ulike produkt og løysingar til landbasert industri, fiskeoppdrett, systemintegratorar, verft og reiarlag, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. På mandagsklubben den 29. januar vil Håvard Stave og Joar Øvrelid blant anna presentere DIMO sitt samarbeid med Parker og Danfoss. Vi får også høyre kva satsingsområde dei har for den nye service- og lagerhallen ved sjøsida på Hareid.

 

Påmelding

For serveringa sin del må vi ha påmelding. Påmeldingsfrist er fredag 26. januar kl 13.

Og nettopp for serveringa sin del, så er det også fint om du seier i frå dersom du er påmeldt og likevel ikkje kan kome. Då gir du beskjed til fosnavag@shippingklubb.no

Jobbar du ei medlemsbedrift eller er personleg medlem, så melder du deg på ved å bruke lenka over.

KOMANDE MANDAGSKLUBBDATOAR:   18. MARS  og   27. MAI

Åge Remøy årets æresmedlem

Åge Remøy årets æresmedlem

Åge Remøy er årets æresmedlem. Heideren vart utdelt på juleavslutninga til Fosnavåg Shippingklubb tysdag kveld.

Fosnavåg Shippingklubb har sidan 2007 delt ut heideren «Årets æresmedlem». Prisen har gått til personar som har hatt eit langvarig engasjement for den maritime bransjen, har påverka bransjen positivt og vore bidragsytarar til lokalsamfunnet. President i Fosnavåg Shippingklubb, Helge T. Remøy, kunne trygt slå fast at årets æresmedlem på alle måtar er ein verdig mottakar av denne æra.

Historia om Åge Remøy er skildra i boka «Reiar utan slips» av Svein Aam. Der heiter det: «Å gripe sjansen. Å ta kjappe avgjerder. Å stole på eigne vurderingar. Dette er eigenskapar som må til for å lukkast i fiskeria. Dette er også eigenskapar som kjenneteiknar gründerar eller entreprenørar – både på sjø og land.» Fosnavåg Shippingklubb meiner Åge Remøy har desse eigenskapane og han har vore ein sentral person i utviklinga av Fosnavåg og lokalsamfunnet, offshoreindustrien og sjøfartsbransjen.

Starten og grunnlaget

Som så mange andre unge menn i Herøy på 60-talet, starta også Åge sitt yrkesliv til sjøs som fiskar. Han kunne fortsett den vegen, men valde å ta utdanning som skipsingeniør. Etter utdanninga fekk han jobb på Smedvik Mekaniske i Tjørvåg, som på den tida var eit av dei største verfta på Sunnmøre. Han gifta seg meg Margrethe Sævik som 20-åring og saman har dei fire born og ein liten skokk med barnebarn. I 1977 vart Åge og brørne Frank, Jakob og Stig fiskebåtreiarar. Dei kjøpte ein gammal reketrålar som fekk namnet «Jan Mayen». Etter nokre år med stor motbør, losna det endeleg og rekeeventyret på 80-talet la grunnlaget for deira vidare satsing innanfor fiskeri og seinare offshore.

Åge har vore ei drivkraft bak utviklinga av offshoreindustrien, og motet hans har vore til inspirasjon for mange. Sjølv i møte med utfordringar og kraftig motvind har Åge stått stø som fjell. Han har vist at ekte leiarskap ikkje berre handlar om suksess, men også om å reise seg att etter nederlag.

Motbør og pågangsmot

Gjennom 2000-talet hadde Rem Offshore hatt ein kraftig vekst og det vart bestemt å gå på børs i 2007. Etter børsnoteringa viste det seg at Åge hadde bygd eit så attraktivt reiarlag at nokon prøvde å ta kontroll over selskapet. Resultatet var at Rem Offshore vart delvis oppkjøpt og til slutt delt. Med si usedvanlige utholdenheit bygde Åge og teamet hans opp igjen Rem Offshore, men nye utfordringer dukka opp i 2014 med eit kraftig oljeprisfall, fall i etterspørselen etter offshore-skip og mange reiarlag måtte refinansierast. Som ein del av ei større konsolidering i offshore vart Deep Sea Supply, Farstad, Solstad og Rem Offshore slått saman.

Dei aller fleste hadde nok gitt opp på det punktet, men ikkje Åge Remøy og hans støttespelarar. I dag er Rem Offshore ikkje berre tilbake på sitt tidlegare nivå, men det er større og sterkare enn nokon gong. Medrekna eit skip som er under bygging, tel flåten no 20 fartøy og 700 personar er tilsette på sjø og land.

Samfunnbyggar og lokalpatriot

Åge Remøy er ikkje berre entreprenør og reiar. Han er òg samfunnsbyggjar og lokalpatriot. Engasjementet hans for Fosnavåg og lokalsamfunnet er imponerande. Gjennom åra har han ikkje berre skapt arbeidsplassar, men òg gjeve tilbake til samfunnet gjennom ulike initiativ og støtteordningar. Fosnavåg konserthus, der arrangementet gjekk føre seg, er eitt av prosjekta han har vore ein stor bidragsytar til.

Åge Remøy sitt langvarige engasjement for den maritime bransjen, rolla hans som ein sterk bidragsytar til lokalsamfunnet og den positive påverknaden han har hatt på bransjen, gjer han til ein verdig mottakar av denne æra.

Presidenten i Fosnavåg Shippingklubb runda av heideren med å oppmode forsamlinga om å løfte glaset for Åge Remøy. – Ein mann med visjonar, pågangsmot og handlekraft. Takk for ditt iherdige og tålmodige arbeid. Takk for alt du har bidrege med til å gjere den maritime næringa og lokalsamfunnet vårt til det det er i dag.

Svart/kvitt foto: FOA