Velg en side
Mandagsklubb på Runde miljøsenter 30. januar

Mandagsklubb på Runde miljøsenter 30. januar

Fire norske kvinner rodde over Atlanteren. Dei sette rekordar og nådde måla. Men korleis greidde dei å gjennomføre prosjektet så mange var skeptiske til? Og korleis kom dei seg gjennom slit, søvnmangel og bokstaveleg tala høge bølgjer, kom i mål og skapte eit eventyr?

Sophie Stabell frå «Rowegians» kjem med foredraget der Atlanterhavskryssinga vert brukt som eit bakteppe for å belyse tema som målsetting og gjennomføringsevne.

Leiarutvikling

Medan Rowegians rodde på tvers av Atlanteren, handlar «På tvers» om utvikling for mellomleiarar. Programmet vert køyrt i regi av Gagn, og Gry Stavseng kjem til Mandagsklubben for å gi ein smakebit knytt til leiing og ulike leiarstilar.

Bedriftsutvikling

Havyard Group var både eit kjent namn og firma for mange. No har selskapet fått nytt namn, Eqva, fått fleire avdelingar over heile Vestlandet – og har fortsatt hovudkontor i Fosnavåg. Administrerande direktør Erik Høyvik skal fortelje både om kva dei gjer og har tenkt å gjere.

Runde miljøsenter og opa utstilling

Samlinga vert på Runde Miljøsenter mandag 30. januar. Programmet er frå 18 til cirka 20 før det blir servert god kveldsmat.

Det vert også ope i den nye utstillinga om Akerendam og det store skattefunnet som vart gjort i havet utanfor Runde, slik at den som ønskjer kan rusle innom og sjå på utstillinga.

Påmelding innan fredag 27. januar kl 13.

 

Meld deg på her
Ragnar Thorseth årets æresmedlem

Ragnar Thorseth årets æresmedlem

Heideren vart utdelt på juleavslutninga til Fosnavåg Shippingklubb mandag kveld.

Prisvinnaren takk med både tale og song, Cornelius Vreeswijks «Min tanke er fri»

Ragnar Thorseth fortalte at det som låg bak alt han hadde gjort var ein draumen om å oppleve, gjennomføre – og formidle. Og for å få det til har det handla om sjølvtillit.

 • Det er vel dei som vil seie at det har vore i meste laget med sjølvtillit, men eg har også vore avhengig av tillit frå andre, frå mannskap, samarbeidspartnarar og sponsorar. Om ingen andre hadde hatt trua på prosjekta mine, så hadde eg ikkje hatt ein sjanse.

Thorseth siterte også Piet Hein i eigen oversetjing om at det er utruleg kva mulegheiter eit menneske har.

 • Det er utruleg kva ein IKKJE kan om ein av ærleg vilje aldri prøver…

Tatt det maritime i bruk på heilt spesielle måtar

Fosnavåg Shippingklubb har sidan 2007 delt ut heideren «Årets æresmedlem». Prisen har gått til personar som har utforska og tatt det maritime i bruk på heilt spesielle måtar, og president i Fosnavåg Shippingklubb, Ander Almestad, sa at ein trygt kan seie at det har årets æresmedlem gjort.

 • Han har segla på alle hav i bort i mot alle slags farkostar. Denne eventyraren er ein av Herøy sine største maritime kjendisar og har sjølv møtt kjendisar som Fidel Castro, George Bush og Thor Heyerdal.

Utfordra og målt krefter mot havet

I ein periode på rundt 50 år har Ragnar Thorseth utfordra og målt krefter mot havområde på heile kloden.

 • Det starta i 1969 når han rodde i ein liten færing frå Måløya til Lerwick på Shetland. Ein ekspedisjon som gjorde at sjølvaste dronning Elizabeth leita fram morsinstinktet når ho helste på han i Lerwick og lurte på kor mora hans reagerte på at han la ut på turen.

Dette var berre starten på fleire vågestykke. Her er nokre fleire av dei:

 • Nordishavet rundt med ein 32 fots båt.
 • Kryssa Atlanterhavet med 31 fots seglbåt, i kjølvatnet til dei norrøne sjøfararane som for til Vinland.
 • Gjennom Nordvestpassasjen med ein 20 fots båt.
 • Og når ein er så langt nord, så er det kanskje ikkje rart at det deretter freista med ein nordpol-ekspedisjon for å kunne seie at ein har maksa og vore så langt det går an den vegen?
 • På 80-talet segla han rundt jorda med vikingknarren Saga Siglar.
 • Han overvintra med familien i Kongsfjorden på Svalbard med den klassiske ishavsskuta Havella. Herifrå kjem den berømte videosnutten når isbjørnen glefser brødskive med røykalaks ut av handa til æresmedlemen. Den same videoen viser også kor isbjørnen litt seinare stakk hovudet så langt inn gjennom rorhusruta at vår mann måtte gi han ein solid rapp over nasa.

Anders Almestad sa at Denne hendinga saman med alle dei andre eventyrlege opplevingane er grundig dokumentert og godt fortalt gjennom mannen sin glitrande penn og slåande fortellarstemme.

Utferdstrong

På 90-talet var Ragnar Thorseth kaptein på kopien av Gokstadskipet sin seglas frå Norge til New York. Og han var til Rio de Janeiro på miljøkonferanse med vikingskipet Gaia. På meir heimlege trakter starta han opp Håholmen havstuer, ei reiselivsperle av eit tidlegare fiskevær ved Atlanterhavsvegen.

I 2000 vart han utsett for ei alvorleg rideulykke, og det såg lenge kritisk ut, men har stått i stormar før, og kom seg gjennom den gongen også.

 • Utferdstrongen er der fortsatt. Berre for nokre få år sidan var han på Grønlandsekspedisjon og roinga ser det ikkje ut som om han har tenkt å slutte med.

Ta ein Terje Vigen

Med færingen Bratholm, same sort som han rodde til Lerwick med, har det vore nye roekspedisjonar siste åra.

 • Men han seier sjølv at han skal gjere det smartare enn før. Meir tankekraft enn muskelkraft. Og no også med solceller på båten som sørger for lading av batteri til hjelpemotoren. Og der ligg fortsatt denne utferds- og ekspedisjonstrongen så han snakkar om å «ta ein Terje Vigen» og ro frå Grimstad til Danmark. Det er ei stor glede og ære for meg å få tildele Fosnavåg Shippingklubb sitt æresmedlemskap til Ragnar Thorseth.
Juleavslutning 5. desember

Juleavslutning 5. desember

I samarbeid med Rimfrost inviterer Shippingklubben til staseleg juleavslutning på året 2022.

Samlinga blir på Fosnavåg Konserthus med underhaldning, tre rettars middag og utdeling av pris til årets æresmedlem. Kven personen er vert først avslørt på samlinga.

I tillegg får vi nærare innblikk i Rimfrost si krillsatsing.

Stig Remøy som er største eigar i Rimfrost Holding blir med og skal halde foredrag om nye «Jan Mayen», den nye krilltrålaren som er under utrusting hos Westcon og som skal vere i fiske i 2023.

Det er mange som huskar den legendariske «Jan Mayen» som vart grunnlaget for fleire store Herøy-reiarlag og -satsingar. Forskjellen frå den til milliardskipet som no skal få det same namnet er formidabel, og fortel om ei enorm utvikling innan både fiskeri og skipsteknologi.

Senior VP Pet, Hilde Mosand, og senior VP Human Nutrition, Gry Svalheim, blir også med for å halde foredrag om bruken av krill og vegen frå marin råvare til high end-produkt.

Påmeldingsfrist fredag 2. desember kl 13

 

Mandagsklubb på Horisont 31. oktober

Mandagsklubb på Horisont 31. oktober

Metizoft har utvikla seg frå ein leverandør av system for å kartlegge farlege material om bord i skip til ein leverandør av berekraftige løysingar for heile livssyklusen til eit skip. Selskapet har no nesten 60 tilsette på hovudkontoret i Fosnavåg, i Singapore og Shanghai. CMO Øyvind Sundgot fortel oss om kva dei gjer og utviklinga i Metizoft.

Runde Forsking/Runde miljøsenter er med i utgreiingsarbeidet Windsys som Havforskingsinstituttet har ansvar for. Runde Forsking skal intervjue fiskarar og gi analyse knytt til HyWind Tampen. Nils-Roar Hareide kjem og fortel oss om prosjektet.

Og kva med eit kræsj-kurs i korleis Fosnavåg kan lykkast med å utvikle attraktive og lønsame knutepunkt for transport til sjøs?

Liv-Hege Seglsten er senior manager i Greenstat som har utvikla verdikjeder for hydrogenberarar som drivstoff på skip sidan 2015. Før sommaren annonserte Enova tre av totalt fem store tildelingar på totalt 424 millionar kroner til nøkkelprosjekt knytta til selskapet si hydrogensatsing. Dette gjer Greenstat til Norges største hydrogenselskap.

Liv-Hege Seglsten skal dele erfaringar og suksesskriterie frå dei tre hydrogenknutepunkta som er under utvikling i Glomfjord, Rørvik og Kristiansand der selskapa har fått støtte til produksjonsanlegg, for å levere komprimert hydrogen til kundar innan sjø- og landtransport og driftsbåtar til havbruk.

Kvelden blir avslutta med ein god kveldsmat før det blir tilbod om omvising på Horisont for dei som ønskjer det.

Påmelding til Mandagsklubb 31. oktober
Framtida for berekraft, verft, laks og reiarlag

Framtida for berekraft, verft, laks og reiarlag

På programmet til Mandagsklubben 3. oktober på Thon Hotel Fosnavåg står fire deltakarar som skal snakke om utvikling og korleis ein riggar seg for framtida anten det er i Kongsberggruppen, i verftsnæringa, på eit av verdas største lakseslakteri eller generelt i reiarlag.
 • Marte Ellingsen Tyldum, bærekraftsdirektør i Kongsberg Ma
 • Lars Conradi Andersen, dagleg leiar på Myklebust Verft, Lars Conradi Andersen,
 • Sølve Kiviranta, fabrikksjef på Mowi Eggesbønes
 • Marte Fanneløp Giskeødegård, førsteamanuensis ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU i Trondheim

Vi avsluttar som vanleg med ein god kveldsmat og god prat rundt borda.

Meld deg på her

Det blir også nye samlingar 31. oktober og 5. desember. Det er berre å sette av datoane.