Velg en side

Fosnavåg Shippingklubb engasjerer daglig leder.

Ulfstein vil tiltre stillingen med det første. Geir Idar Kvalsvik, som har ivaretatt denne funksjonen siden starten fratrer nå pga. økt arbeidsmengde i eget selskap Cann AS samt Herøy Næringsforum som ikke er forenlig med økt aktivitet i Shippingklubben.

Stor aktivitet

Fosnavåg Shippingklubb ble etablert i 2006 og har som formål å fremme Fosnavåg som en internasjonal, ledende maritim by, sikre positiv utvikling av den maritime næringa i Herøy og være en sosial møteplass som skal virke inkluderende for de maritime aktørene.

Styret i Shippingklubben skal bestå av representanter fra offshore, fiskeri, bank og forsikring, kystvakt, service og utstyrsindustri. I tillegg er kommunen representert ved ordfører som ikke er en del av styret, men som har møte- og talerett på styremøtene.

Aktiviteten har vært god siden oppstarten der en har hatt jevnlige arrangement som Mandagsklubben der det har blitt tatt opp forskjellige tema og forskjellige bedrifter har fått anledning til å presentere seg. Den årlige torskemiddagen har vært klubbens store, årlige arrangement der prominente gjester fra inn og utland har debattert aktuelle tema. I mars i år var det utenriksministeren fra Island og handels- og industriministeren fra Færøyene som holdt innlegg og det var ikke fritt for at temperaturen ble høy når de partene kom inn på fiskeripolitikk og fordeling av kvoter.

Optimistisk president

– Etableringen av Fosnavåg Shippingklubb har vært en ubetinget suksess og vi har i dag over 100 medlemsbedrifter fra offshore, fiskeri, industri og annet næringsliv sier Olav Remøy, president i Fosnavåg Shippingklubb.

– Shippingklubben planlegger økt aktivitet framover og det gjør at det er naturlig å engasjere en daglig leder som skal lede denne satsingen i tillegg til den daglige aktiviteten i klubben. Vi er glade for at Hallvar, som har lang erfaring fra ledende stillinger i næringslivet i Herøy har tatt på seg dette engasjementet. Vi forventer at dette vil være med å gjøre Fosnavåg Shippingklubb enda mer synlig, legge til rette for økt aktivitet, gjøre at medlemmene får enda mer utbytte av medlemskapet og dermed også øke medlemsmassen framover avslutter styreleder Remøy.

Erfaren daglig leder

Hallvar Ulfstein er i dag selvstendig konsulent og vil fortsette å jobbe med andre oppdrag i tillegg til engasjementet i Fosnavåg Shippingklubb. Før han startet for seg selv har han blant annet lang erfaring fra lederstillinger i Havila-konsernet.

– Det er spennende å få dette oppdraget og jeg ser fram til å planlegge den videre utviklingen av Fosnavåg Shippingklubb sammen med styret sier påtroppende daglig leder Hallvar Ulfstein. – Jeg har vært medlem og deltaker på Shippingklubbens aktiviteter og har sett nytten dette forumet har.  Det er derfor spennende å få være med på å utvikle Shippingklubben videre med styrets ambisjoner om økt aktivitet og økning i medlemsmassen. Det er også satt i gang en prosess med legge til rette for å skaffe seg egne lokaler for Fosnavåg Shippingklubb. Jeg gleder meg til å komme i gang avslutter Ulfstein med et stort smil.

Torskemiddag 2013

Onsdag 20.mars inviterer Fosnavåg Shippingklubb til torskemiddag på Runde Miljøsenter kl.17.00.

Årets foredragsholdere:

Utenriksminister Össur Skarphéðinsson – Island.

Handels- og industriminister Johan Dahl – Færøyane.

MAKI Brosundet v/Ole J Hjelmeseth serverer middag og dessert.
(Kr. 600,- per person faktureres for arrangementet)

Mandagsklubb 25.februar: Jotuns toppledelse besøker Fosnavåg

En global vinner – hør suksessoppskriften!

I 2013 er det 87 år siden Odd Gleditsch sr. etablerte Jotun. Samtidig la den karismatiske og hjertevarme mannen grunnlaget for en unik bedriftskultur som fortsatt lever. Denne kulturen kjennetegnes av familiefølelse, gründerånd og en vilje til felles innsats for felles suksess.

Fra å være en liten hjørnesteinsbedrift i Sandefjord til å bli et internasjonalt konsern med stadig vekst, i dag er Jotun tilstede i mer enn 80 land og har produksjonsanlegg i 39 land.
Malingsprodusenten er en stor global aktør innen offshore og shipping, og er etablert i mange land der den maritime næringsklyngen på Sunnmøre i dag har fokus.

Benytt denne anledningen til å la deg inspirere av Jotuns erfaringer. Konsernsjef, Morten Fon, forteller om et konsern som satser på forskning, utvikling og produksjon av produkter og konsepter som gir lønnsomhet og kvalitet. I tillegg til konsernsjefen møter også styreleder Odd Gleditsch og regionsjef for Skandinavia, Stein Petter Lunde.

Westing har hatt et tett samarbeid med Jotun siden 1985, og Westing er den største forhandleren av skips- og industrimaling i Norge.

Daglig leder i Westing, Sigurd Teige, vil lede møtet.

Vi ser frem til en innholdsrik og inspirerende ettermiddag med faglig innhold frem til ca kl 20.00, og avslutningsvis servering av bacalao.

Det er påmeldingsfrist til meg 21. februar grunnet matserveringen.

Velkommen!