Velg en side
Velkomen til årsmøte mandag 31. mai kl 18.00 på Thon Hotel Fosnavåg.
På grunn av smittevern må vi ha påmelding. Innkalling med lenke til påmelding vert sendt til medlemsbedrifter og dei som er personlege medlemer.
Saklista med mellom anna innstilling til nytt styre finn du under her:
Saker til behandling:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Registrering av frammøtte
3. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2020
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagt årsmelding og årsrekneskap.
4. Val av styre
Styremedlemmer som er på val:
Anders Almestad – har site ein toårs-periode
Per Ronald Knutsen – har ein toårs-periode
Åge Sandvik – har site ein toårs-periode
Silje Smådal – har site ein toårs-periode
Gry Cecilie Sydhagen – har site ein toårs-periode
Rita Sævik – har site ein toårsperiode
John Arne Winsnes har makstid i styret og kan ikkje ta gjenval.
Valnemnda med Marthe Vågsholm Sævik, Even Toreson Remøy og Paul Harald Leinebø innstiller desse til nytt styre:
• Anders Almestad
• Per Ronald Knutsen
• Helge Remøy – ny
• Åge Sandvik
• Silje Smådal
• Svein Rune Smådal
• Gry Cecilie Sydhagen
• Rita Sævik
Forslag til vedtak: Årsmøtet vel nytt styre slik valnemnda har innstilt.
5. Val av president og visepresident
Forslag til vedtak: Årsmøtet vel Anders Almestad som president og Silje Smådal som visepresident.

6. Val av valnemnd
Forslag til vedtak: Årsmøtet vel Marthe Vågsholm Sævik, Even Toreson Remøy og Paul Harald Leinebø til valnemnd.