Velg en side

Oppdatering 28.05.2024:

Årsmøtet vart halde 27. mai og protokollen finn du her: Protokoll årsmøte 2024

****

Det blir årsmøte i Fosnavåg Shippingklubb mandag 27. mai kl 18 i samband med mandagsklubben.

SAKLISTE:

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste.
 2. Registrering av frammøtte
 3. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2023
  Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagt årsmelding og årsrekneskap.
 4. Val av styre
  Valnemnda innstiller desse til nytt styre:

  • Marte Lillebø Urke (ny)
  • Lars Conradi Andersen (ny)
  • Per Ronald Knutsen
  • Helge T. Remøy
  • Rita Sævik
  • Jan Magne Goksøyr
  • Marthe Vågsholm Sævik
  • Leiv Sindre MurenForslag til vedtak: Årsmøtet vel nytt styre slik valnemnda har innstilt.
 5. Val av president og visepresident
  Forslag til vedtak: Årsmøtet vel Helge T. Remøy som president og Marthe Vågsholm Sævik som visepresident.

 6. Val av valnemnd
  Even T. Remøy og Christian Palmar Remøy blir med vidare. Silje Smådal er innstilt som ny medlem.Forslag til vedtak: Årsmøtet vel Silje Smådal (ny), Christian Palmar Remøy og Even T. Remøy til valnemnd.

 

214 -Årsregnskap 2023 – Fosnavåg Shippingklubb

214 -Noter til Årsregnskap 2023 – Fosnavåg Shippingklubb

Årsmelding 2023