Velg en side

Det blir årsmøte i Fosnavåg Shippingklubb mandag 22. mai kl 18 i samband med sommarfesten.

SAKLISTE:

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Registrering av frammøtte
 3. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2022

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagt årsmelding og årsrekneskap. (Sjå årsrekneskap nederst i saka)

4. Val av styre

Forslag til vedtak: Årsmøtet vel nytt styre slik valnemnda har innstilt.

Valnemnda med Marthe Vågsholm Sævik, Even Toreson Remøy og Paul Harald Leinebø innstiller desse til nytt styre:

 1. Silje Smådal
 2. Svein Rune Smådal
 3. Per Ronald Knutsen
 4. Helge Remøy
 5. Rita Sævik
 6. Jan Magne Goksøyr
 7. Marthe Vågsholm Sævik*
 8. Leiv Sindre Muren

*NOTAT FRÅ VALNEMNDA: Det blei diskutert om ein skulle hente inn eit styremedlem frå Marine Talents med tanke på rekruttering. Det vart avtalt å kontakte styreleiar i Marine Talents, Christian Palmar Remøy, som tok det vidare til styret for avgjerd. Dei kom tilbake med sin kandidat som var; Marthe Vågsholm Sævik. Ho tredde derfor ut av møtet under diskusjonen i valnemnda. Valet er gjort av Even Remøy og Paul Harald Leinebø.

5. Val av president og visepresident

Forslag til vedtak: Årsmøtet vel Helge Remøy som president og Silje Smådal som visepresident.

(Namna kjem her seinast ei veke før årsmøtet)

6. Val av valnemnd

Marthe Sævik Vågsholm og Paul Harald Leinebø tek ikkje gjenval. Even Toreson Remøy blir med vidare.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vel Merethe Hjertø Flusund, Christian Palmar Remøy og Even Toreson Remøy til valnemnd.

214 -Årsregnskap 2022 – Fosnavåg Shippingklubb

214 -Noter til Årsregnskap 2022 – Fosnavåg Shippingklubb