Velg en side

MØTEPLAN HAUST 2019

30.09.2019 Mandagsklubb 21.10.2019 Mandagsklubb 25.11.2019 Mandagsklubb

Aktivitetsplan 1. halvår 2019

21. januar – «Årets første julebord» 18. februar – «Mandagsklubb» 25. mars – «Torskemiddag» 29. april – «Årsmøte og Mandagsklubb»